Termeni și condiții


1 Informații generale

Roadmania nu este o cursă sau o competiție. În niciun caz nu trebuie să concurați cu alți participanți, de-a lungul traseului. Sub nicio formă, nu aveți voie să plasați pariuri de orice tip cu referire la Roadmania. Trebuie să conduceți în siguranță și să respectați ceilalți participanți ai evenimentului, cat și publicul cu care interacționați: pietoni, mașini din trafic, motocicliști, bunuri ale statului, etc.. Oricine încalcă prevederile menționate anterior, va fi exclus din competiție și rămâne la decizia Organizatorului viitoarea lui participare la Roadmania

2  Taxa de participare

Taxa de participare, pentru evenimentul din 2016, este de 4500EUR (patru mii cinci sute de EURO, se calculează la cursul BNR din ziua plății) per autovehicul cu doi participanți (2). Taxa de participare acoperă șoferul plus un partener.

Daca doriți să participați singur la acest eveniment, taxa de participare este de 3000EUR (trei mii euro, se calculează la cursul BNR din ziua plății).

Daca doriți să aveți în echipa un membru adițional, taxa standard este de 2000EUR (doua mii euro), per membru. Al treilea participant (3) va fi cazat într-o camera de hotel separata. Daca va exista și un al patrulea membru (4) în echipa participanta, se va plăti taxa aferenta de 2000EUR și va împărți camera cu cel de-al treilea membru (3). Astfel, în cazul unei echipe cu trei (3) sau patru (4) membri, aceasta va primi doua camere (2) în fiecare locație (hotel).

Sunteți responsabil pentru plata integrala a taxei de participare și a oricăror taxe sau amenzi adiționale survenit de-a lungul traseului, dar și taxele adiționale aferente membrilor echipei.

Taxa de participarea se va plăti după ce s-a efectuat plata online.

3 Vârstă

Trebuie să aveți minim 21 de ani împliniți, la data startului evenimentului, 31.08.2016.

4 Cazarea

O camera de hotel, per vehicul (două persoane=șoferul principal + co-șofer, vor împărți camera), va fi rezervată pentru d-voastră la fiecare locație de-a lungul traseului. Aceasta camera este fie, twin bed sau double bed. Dacă doriți rezervați o a doua camera la oricare din locațiile hoteliere de-a lungul traseului, astfel încât să nu fiți nevoiți să împărțiți camera, va trebui să luați legătura cu locația și să faceți o rezervare privată.

5 Pachetul nu include:

 1. Carburant
 2. Taxe de Drum
 3. Asigurare de Călătorie
 4. Asigurarea obligatorie auto (RCA)
 5. Taxa de intrare pentru locații cu acces restrictiv
 6. Consumații adiționale pachetului oferit de Roadmania
 7. Amenzi de Circulație
 8. Achiziții Personale
 9. Facturi Telefon/Internet
 10. Alte cheltuieli de ședere suplimentare la locațiile hoteliere
 11. Transportul la linia de start și transportul către casa

6 Acord

Trebuie să fiți de acord cu toate legile și regulile tarii, în care are loc evenimentul, incluzând limitele de viteză, legislația rutieră – privind drumurile naționale, legile privind siguranța vehiculelor participante în trafic și legile privind consum substanțelor interzise și alcoolului în timpul șofatului.

Dacă încălcați oricare din legile aplicabile în tara respectivă, organizatorii își rezervă dreptul de a va exclude din eveniment.

Trebuie să participați la eveniment cu vehiculul cu care v-ați înscris când ați completat formularul. Veți putea participa cu alt vehicul, numai cu acordul organizatorilor și cu plata unei taxe de administrare de 350EUR (trei sute cinci zeci euro). Daca organizatorul nu va oferă dreptul de a participa cu alt vehicul, decât cu cel cu care v-ați inscris, vă va fi refuzată participarea la evenimentul Roadmania 2016 (nu vă veți putea recupera taxa de participarea înapoi).

Persoanele care s-au înscris la eveniment prin completarea formularului vor fi cele care vor participa la Roadmania 2016.  În cazul în care una din persoanele înscrise nu poate participa, locul poate fi transferat cu acordul organizatorilor în schimbul unei taxe de administrare de 100EUR (o sută euro).

7 Responsabilitate

Sunteți nevoiți să aveți o asigurare validă și corespunzătoare pentru vehiculul d-voastră, de-a lungul întregului eveniment. Trebuie să aveți plăcuțe de înregistrare, față și spate, atașate vehiculului, pe tot parcursul evenimentului. În cazul în care nu respectați aceste norme, vă poate fi refuzat accesul la eveniment. Este responsabilitate d-voastră să vă asigurați ca vehiculul cu care participați respecta prevederile legale ale țării în care are loc evenimentul Roadmania 2016.

Toți șoferii sunt nevoiți să aibă asupra lor permisul de conducere, cartea de identitate, certificatul de înregistrare, asigurarea obligatorie auto și alte documente și certificate necesare șofatului pe drumuri publice.

Toate informațiile pe care organizatorii le solicita din partea d-voastră, în legătură cu informațiile d-voastră personale și cele ale vehiculului cu care participați, trebuie să fie exacte și complete, în toate aspectele. Semnând acest document sunteți de acord cu veridicitatea informațiilor transmise către organizatori.

8 Conduita

Trebuie să vă comportați în mod corespunzător de-a lungul întregului eveniment și să respectați regulile hotelurile și a altor locații folosite în cadrul evenimentului.

În momentul cazării, sunteți nevoiți să prezentați o carte de identitate și un card debit/credit, pentru o garanție împotriva unor eventuale distrugeri ale proprietății și/sau consumație extra. Orice cost de acest tip, va fi plătit de d-voastră, înaintea check-out-ului sau va fi debitat din cardul d-voastră automat.

9  Substanțe interzise

 • NU aveți voie să consumați alcool în timpul șofatului.
 • NU aveți voie să șofați sub influenta alcoolului sau a altor substanțe halucinogene
 • NU aveți voie să consumați substanțe ilegale pe tot parcursul evenimentului

Dacă organizatorul  vă descoperă sub influenta alcoolului în timpul șofatului sau cu intenția de a șofa sub influența unor substanțe interzise are dreptul de a vă interzice participarea mai departe în eveniment.

10  Siguranță

Nu trebuie să conduceți dacă abilitatea d-voastră de a o face în siguranță este compromisă de vreo boala, lipsă de odihnă sau alta condiție care ar putea conduce la consecințe grave.

11  Despăgubire

Sunteți de acord să despăgubiți Organizatorul, directorii săi, angajatii și consultanții sai, pentru toate cheltuielile de judecată și acțiunile în justiție, care rezultă sau care au fost intentate împotriva de un terț, ca rezultat al unor acțiuni întreprinse de d-voastră în timpul participării în eveniment, incluzând, dar fără limitare încalcarea oricăror legi și regulamente sau încalcarea acestor „Termeni și Conditii”.

12  Permis de Conducere, Asigurare Auto

Sunteți obligați să aveți permisul de conducere valid pe toată durata evenimentului. Trebuie să vă asigurați ca vehiculul cu care participați la Roadmania este asigurat în mod corespunzător și este în conformitate cu prevederile legale pe durata evenimentului.

13  Branding

Sunteți de acord să aveți logo-ul Roadmania, logo-urile sponsorilor și partenerilor Roadmania atașate ca stickere vehiculului cu care participați de-a lungul întregului eveniment.

Nu aveți dreptul să acoperiți, să deformați sau să obstrucționați în vreun fel aceste stickere și faceți eforturile necesare să le protejați și să le țineți vizibile pe toata perioada evenimentului.

Stickerele sunt non-permanente și sunt ușor de îndepărtat fără a distruge proprietățile vopselurilor / lacurilor aplicate pe vehiculul d-voastră.

Stickerele vor fi aplicate și îndepărtate de o echipa profesionistă.

Astfel, Organizatorul nu este responsabil de orice pretenție survenită din partea unui participant cu privire la distrugerea vopselurilor / lacurilor în urma îndepărtării stickerelor.

14  Sponsori personali

Sponsorii personali pentru vehiculul d-voastră sau a articolelor vestimentare este permisă numai cu acordul scris al Organizatorului înaintea evenimentului.

Sponsorii, pe care d-voastră îi aveți trebuie să nu intre conflict cu sponsorii oficiali ai evenimentului.

Veți putea avea maxim doi sponsori (2) personali. Logourile acestora vor putea fi lipite pe vehiculul d-voastră în doua zone agreate în prealabil cu Organizatorul evenimentului are dreptul de a determina mărimea și locația stickerelor sponsorilor personali.

În cazul în care doriți să aveți un sponsor personal trebuie să înaintați o cerere scrisă către Organizator cu cel puțin 10 zile de la startul evenimentului, împreună cu logoul în format vectorial.

Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza anumiți sponsori.

Logourile trebuie să fie în format vectorial „.eps” sau „.ai” și vor fi produse de către producătorul oficial al stickerelor Roadmania.

Organizatorul nu este responsabil de orice pretenție apărută în urma imposibilității de a afișa sponsorii personali pe mașina proprie.

Vă rog trimiteți toate detaliile de sponsori personali către managerul de înscrieri, Ioachim Vîju, la adresa: ioachim.viju@m.ro, înainte cu 10 zile  de startul evenimentului.

15  Sponsorizare neautorizată

Dacă participi sau încerci să participi în cadrul evenimentului, cu vehiculul și/sau îmbrăcămintea branduită cu a unui sponsor care nu a fost autorizat de către Organizator, vei fi supus eliminării brandingului vehiculului și/sau îmbrăcăminții, refuzând îți va restricționat accesul în cadrul evenimentului (și nu vei beneficia de returnarea taxei de participare). Toate sponsorizările neautorizate trebuie înlăturate imediat.

16  Returnarea taxei

Odată ce taxa de participare a fost plătita, taxa nu se va returna sub nicio formă. Depozitele nu vor fi returnate sub nicio formă.

În cazul în care vă retrageți din eveniment, din motive personale, trebuie să informați Organizatorul Roadmania imediat.

Transferul locului, către alt participant, în cadrul evenimentului este posibil, achitând suma de 100EUR (o mie euro) Organizatorului.

17  Copierea evenimentului

Semnând „Termenii și Condițiile”, sunteți de acord că nu veți organiza, investi sau finanța un eveniment similar sau asemănător, care încearca să copieze acest eveniment sau oricare din trăsăturile unice ale acestuia – activitati și componente -, sau incearcă să beneficieze, în orice forma, de brandingul Organizatorului sau de bunavoința sa. Partea care încalcă aceste prevederi va fi acționată în Justiție de către Organizator pentru acoperirea integrală a prejudiciului produs.

18  Încălcarea „Termenilor și Condițiilor”

Dacă încălcați unul din „Termenii și Condițiile” de mai sus sau refuzați instrucțiunile din partea Organizatorului sau a altor persoane nominalizate de acesta, puteți fi excluși din eveniment.

19  Refuzul

Organizatorul își rezerva dreptul să refuze înscrierea sau participarea, pre-eveniment sau în timpul evenimentului, pentru orice motiv anume (neavând obligația de a da explicații). În cazul anulării evenimentului se va restitui 100% din taxa de participare și în cazul respingerii participării, din motive de nerespectare a „Termenilor și Condițiilor” nu se va restitui taxa de participare.

20  Drepturile de Imagine

Prin participarea în cadrul evenimentului, sunteți de acord să fiți fotografiați și să fiți incluși în filmările din cadrul evenimentului. Renunțați la orice drept de publicitate și intimitate și acordați Organizatorului permisiunea completă să utilizeze și să exploateze apariția d-voastră, în cadrul materialelor media (foto, video, text), realizate pe parcursul evenimentului și care vor fi distribuite în multiple canale media, atât național, cât și internațional, pe termen nelimitat. Sunteți de acord asupra faptului că Organizatorul și echipa de producție media are drepturi totale să utilizeze sau să refuze să utilizeze orice fotografie sau secvență video, în care d-voastră sunteți prezent, iar dacă Organizatorul sau echipa de producție media, folosește aceste materiale, are dreptul total să le editeze la discreția Organizatorului.

Sunteți de acord ca imaginea, numele, apariția, vocea și materialul biografic, cu privire la d-voastră să fie folosit în scopul realizării de materiale promoționale și publicitare, care au rolul de a promova evenimentul.

Renunțați de bună voie, dreptul de a ataca în instanță Organizatorul, directorii acestuia, echipa de producție, angajații, consultanții și alți membrii implicați în realizarea materialelor, privind încălcarea vieții private, defăimarea sau alte cauze cu directa legătura cu producția, distribuția, difuzarea în TV și/sau Online, sau expunerea oricăror fotografii, secvențe video sau materiale promoționale

21  Filmările și fotografiile realizate de către participanți

Aveți dreptul să fotografiați și să filmați experiența d-voastră în cadrul evenimentul, NUMAI cu scopuri non-comerciale (doar pentru uz propriu). Nu aveți dreptul să reproduceți sau să utilizați fotografii sau secvențe video cu scopuri comerciale și distribuirea lor în materiale print, site-uri sau televiziuni, fără a obține consimțământul scris al Organizatorului înainte. În orice circumstanță, atât comercială, cât și non-comercială, sunteți de acord să nu fotografiați, înregistrați, reproduceți sau să publicați digital sau în materiale print, orice accident auto, care ar putea să se producă în timpul evenimentului sau care l-ați întâlnit de-a lungul traseului. Sunteți de acord să atribuiți toate drepturile și proprietatea intelectuală a materialelor pe care le produceți: fotografii și secvențe video, cu drept exclusiv de exploatare a Organizatorului. Sunteți de acord să menționați pe toate materiale, pe care le-ați realizat d-voastră sau echipa de producție a d-voastră în timpul evenimentului că acestea sunt proprietatea Organizatorului. Organizatorul deține drepturile de autor pentru acestea. La cerința Organizatorului, veți livra în termen de 30 de zile, către Organizator, materialele realizate de d-voastră în format .mpg, .mp4, .mkv, .avi.

22  Roadmania Logo

Nu aveți dreptul să folosiți logo-ul Roadmania în niciun scop (înafara de aceluia de a lipi stickerele pe mașină), fără să obțineți acord menționat mai sus, din partea Organizatorului. În particular, nu veți avea voie să folosiți logo-ul Roadmania, în niciun website sau material print, fără acordul Organizatorului

23  Apariții Media

Nu aveți dreptul să aranjați, să țineți conferințe de presă sau să susțineți apariții media , legate de participarea în Roadmania, fără să aveți acordul scris al Organizatorului. În cazul în care sunt necesare conferințele de presă sau aparițiile media, în contact direct cu participarea d-voastră în eveniment, veți coopera complet cu Organizatorul în aceste activități

24   Schimbarea „Termenilor și Condițiilor”

Organizatorul își rezervă dreptul să schimbe „Termenii și Condițiile”, d-voastră veți fi notificat de acest aspect. Vi se va cere să fiți de acord cu noii „Termeni și Condiții”, odată cu înscrierea în eveniment.

25   Legea în Romania

„Termenii și Condițiile sunt în concordanță cu legea aplicabilă în România și jurisdicția instanțelor românești.

26  Aranjamentul Final

Acești „Termeni și Condiții”, enumerați mai sus, constituie acordul între părți și înlătură orice aranjament încheiat în trecut, între terți, în forma orală sau scris.

27   Confidențialitate

Sunteți de acord să păstrați confidențialitatea, fără a dezvălui terților, detalii despre incidente care s-au produs în cadrul evenimentului Roadmania sau a accidentelor produse sau care ar putea fi produse în cadrul evenimentului.

RISCURI ASOCIATE CU PARTICIPAREA 

1    Riscuri asociate cu participarea

Sunt constient și realizez că participarea într-un astfel de eveniment, poate implica factori periculoși și că sunt numeroși factori de risc, asociați cu participanții. Aceste riscuri și pericole pot include: accidente în trafic, coliziuni cu pietoni, vehicule, alți șoferi și/sau obiecte fixe sau în mișcare și neglijența altor șoferi. Ca urmare, înteleg și realizez pe deplin că participarea mea, în cadrul evenimentului, poate rezulta în vătămări corporale și/sau decesul meu sau al altora. De asemenea, sunt conștient și inteleg că pe ruta evenimentului, va trebui să conduc pe drumuri publice, unde ne putem aștepta la pericole de drum. În continuare, sunt conștient că va fi nevoie de efort fizic intens pe durata traseului, deoarece participanții vor fi nevoiți să conduca pe trasee obositoare, pe perioade lungi de timp, pe parcursul a câtorva zile, incluzând riscul de vreme.

2   Asumarea riscului

Cu deplină cunoștință și întelegere a riscurilor asociate participării mele în eveniment, intru voluntar în eveniment, accept și imi asum toate riscurile pentru pierdere, prejudicii, vătămări (incluzând deces).

3   Conformitate cu „Termenii și Condițiile”

Sunt de acord cu toti „Termenii și Condițiile” participării în cadrul evenimentului. Sunt conștient și inteleg că Organizatorul Evenimentului va face tot efortul posibil să se asigure ca toți participanții respectă „Termenii și Condițiile” înregistrării, dar nu poate garanta că toți participanții vor respecta „Termenii și Condițiile”.

4   Eliberarea de răspundere legală

Avand în vedere ca mi s-a permis să particip la eveniment, declar prin prezența că renunț pentru totdeanua pentru mine, moștenitorii mei, executorii, administratorii și reprezentanții legali, la oricare și  la toate  drepturile și/sau revendicări legale pe care le am sau le-aș putea avea împotriva Organizatorului, a reprezentanților, directorilor, angajaților, consultanților, agenților și sponsorilor săi pentru toate și orice daună și/sau leziune (inclusiv moartea) care ar putea fi suportată, direct sau indirect, de către mine sau vehiculul meu, și/sau revendicare legală la care as putea fi îndreptățit, ca și consecință a participării la eveniment (inclusiv aplicarea serviciilor medicale de urgență în timpul evenimentului), chiar dacă daunele, leziunile și/sau revendicările sunt rezultatul neglijenței persoanelor menționate mai sus. În plus, garantez că nu voi acționa în instanță Organizatorul, reprezentanții, directorii, angajații, consultanții, agenții sau sponsorii acestuia pentru niciun fel de daună și/sau leziune (inclusiv moartea) care ar putea fi suferită, direct sau indirect, de către mine sau vehiculul meu, și/sau revendicare legală la care as putea fi îndreptățit, ca rezultat al particpării mele la eveniment. Această declarațe de eliberare a răspunderii legale include, dar nu este limitată la, revendicări legale pentru leziuni personale, moarte, pagube materiale, pierderi economice, neexecutarea unui contract, salarii pierdute, desăpgubiri, daune punitive, neglijență sau orice altă revendicare recunoscută legal care ar putea rezulta în urma participării mele la eveniment (inclusiv toate costurile legale asociate cu asemenea revendicări).

5   Compensații

Convin prin prezența să eliberez, apăr, despăgubesc și să garantez Organizatorul, reprezentanții, directorii, angajații, consultanții, agenții, sponsorii, licențiații și împuterniciții săi de la și împotriva oricăror revendicări legale, cerințe, daune, procese, responsabilități sau acțiuni care au loc ca și rezultat, direct sau indirect, al acțiunilor mele sau altfel, prin participarea la eveniment, fie făcute în timpul sau după terminarea evenimentului, inclusiv orice costuri sau cheltuieli de orice natură și dimensiune pe care Organizatorul le-ar plăti ca și înțelegere sau compromis pentru orice astfel de revendicări sau daune. Am citit această declarație de renunțare, îi ințeleg pe deplin termenii, și înteleg că am renunțat la drepturi substanțiale prin semnarea ei. Am făcut acest lucru de bunăvoie, fără îndemn, constrângere sau amenințare. Intenționez că această declarație de renunțare să fie o elibarere completă și necondiționată a oricărei răspunderi în cea mai mare măsură aprobată de lege. Sunt de acord că, în cazul în care orice fragment al acestei declarații de renunțare este considerat invalid, restul declarației să rămână în vigoare în întregime. Vă rugăm să luați la cunoștință faptul că prin completarea formularului de înscriere și acceptarea acestor termeni și condiții încheiați un contract obligatoriu din punct de vedere legal să participați la eveniment în conformitate cu acești „Termeni și Condiții”.

Roadmania – Instagram
Roadmania pe Facebook
ianuarie 2020
L Ma Mi J V S D
« Iun    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031